آب بان
تولید کننده لوله های پلی اتیلن ، لوله های اسپیرال ، لوله و اتصالات پلی پروپیلن
 
 
لوله های پلی پروپيلن

تنوع محصولات شرکت آب بان ، اين شرکت را به يکی از بزرگترين توليدکنندگان داخلی لوله های پلی اتيلن، دوجداره و پلی پروپيلن مبدل ساخته است.

لوله های پلی اتيلن

لوله های پلی اتيلن

لوله های پلی اتیلن از سايز 20 تا 630 ميلیمتر با در نظر گرفتن حمل و نقل آسان ، مقاومت در برابر نور ، بادوام در برابر پوسيدگی ، خوردگی و تحمل تغيير درجه حرارت از 70ºc- تا 80ºc+ جهت انتقال بهينه آب، آبياری تحت فشار به منظور پيشبرد کشاورزی مکانيزه و رفع نياز آبرساني شهری و روستايی با دستگاههای تمام اتوماتيک توليد می شود.

لوله های پلی پروپيلن

لوله های پلی پروپيلن

لوله های پلی پروپیلن از سايز 20 ميلیمتر به بالا جهت استفاده در شبکه های آبرسانی شهری منازل و تاسيسات ساختمانی با در نظر گرفتن حمل و نقل آسان ، مقاوم در برابر خوردگی، پوسيدگی و فشار، قابل استفاده در محيطهای اسيدی و بازی، بدون عبور نور توليد می شود.

لوله های اسپيرال دوجداره

لوله های اسپيرال دوجداره

لوله های اسپيرال دوجداره از قطر 200 تا 1000 ميلیمتر جهت زهکشی، جمع آوری و تصفيه فاضلاب شهری، روستايی و خصوصا صنعتی که از زيربنايی ترين عوامل توسعه و بخشی از فرآيند جهانی حفاظت از منابع آب و خاک می باشد توليد می شود. سهولت در حمل و نقل و نصب آسان، مقاوم در برابر ساييدگی و خوردگی قابل استفاده در شبکه های اسيدی و بازی، تهيه شده از مواد پایپ گرید.

Certificate